Dane zgodne z § 5 Ustawy o radiofonii i telewizji (TMG):

Görtrud oHG
Liebigstrasse 2- 20
22113 Hamburg
Niemcy

Tel.:+49(0)40 41 00 96 0
Fax: +49(0)40 41 00 96 20
E-mail: info@goertrud.de
Internet: www.goertrud.com

Wspólnik upoważniony do reprezentowania firmy: Dirk Kern, Henry Ceipek
Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu HRA. 82565
Numer identyfikacji podatkowej  stosownie do paragrafu 27 Ustawy o podatku VAT: DE 162 406 803
Za treść odpowiedziałny, stosownie do § 55 Ust. 2 Ustawy o radiofonii i telewizji (RStV):
Henry Ceipek
Liebigstrasse 2- 20
22113 Hamburg
Niemcy

Zrzeczenie się odpowiedzialności:: Z powodu dokładnej kontroli zawartości tej strony, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków.
Za zawartość związanych linków odpowiedzialni ich operatorzy.